Návrh zákona o odpadoch prešiel prvým čítaním

Minulý týždeň sa dostal vládny návrh zákona o odpadoch do prvého čítania v rámci 46.schôdze Národnej rady SR. Po neúspešnom hlasovaní o vrátení zákona na dopracovanie, postúpil zákon do druhého čítania.

Súčasťou schôdze NRSR, ktorá sa uskutočnila 4.2.2015 bolo aj hlasovanie o vládnom návrhu zákona o odpadoch, ktorý má nahradiť existujúci zákon a zásadne zmeniť fungovanie aktuálneho vnútorného trhu.

Hlasovaniu o posunutí zákona do druhého čítania predchádzala diskusia, ktorá niesla myšlienku dlhodobej nespokojnosti väčšiny členov trhu s predloženým zákonom. V diskusii vystúpili viacerí poslanci, ktorí zhrnuli hlavné problematické body zákona a v skratke pretlmočili niektoré obavy Európskej komisie, ktoré neboli do zákona zapracované.

Diskusia sa niesla v znamení kritiky a obáv z monopolizácie trhu, ktorá vznikne v prípade, že bude zákon prijatý v aktuálnej forme. Viacero vyjadrení jasne naznačovalo, že problémom zákona je preferovanie jedného existujúceho subjektu, čo vytvorí neadekvátne konkurenčné prostredie. Znefunkčnenie trhu s odpadmi bude mať v konečnom dôsledku negatívny dopad na životné prostredie.

Ako príklad bolo spomenuté Nemecko, ktoré odstúpilo od formátu jedného subjektu, ktorý dlhodobo kontroloval trh s odpadom. Vytvorením trhového prostredia sa v Nemecku dosiahlo zníženie nákladov na recykláciu a konkurenčné prostredie zabezpečilo prirodzený zápas o ceny.

Nedostatočná pripravenosť zákona bola kritizovaná najmä nezapracovaním až 48% pripomienok a vyjadrenia Európskej komisie, ktorá taktiež vyjadrila obavu zo vzniku monopolu na trhu s odpadmi.

Video ako aj prepisy niektorých vyjadrení k prerokovávanému zákonu o odpadoch sme pre Vás zosumarizovali v nasledujúcich linkoch.

Lubomír Galko

http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/indexpopup.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=136948&ViewType=content

Lucia Nicholsonová

http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=136951

Peter Muranský

http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=136954

Zsolt Simon

http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=136956

Marian Záhumenský

http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=136960

Peter Žiga

http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=136971

 

9.2.2015

Ďalšie články