Nové limity pre zhodnotenie elektroodpadu

Dňa 15.5.2010 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 206/2010 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2005 Z.z. , ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok. Celé znenie nariadenia môžete nájsť TU.

31.5.2010