Novinka v online školení - Nový zákon o odpadoch z pohodlia Vášho domova

Vážení klienti,

http://www.jisc.ac.uk/sites/default/files/desk-laptop.jpguž sme Vás informovali o schválení nového zákona o odpadoch, ktorý bude účinný od januára 2016. Tento zákon výraznou mierou mení doterajší spôsob nakladania s odpadmi ako aj s obalmi. Naša spoločnosť sa musí daným zmenám prispôsobiť, hoci sme dlhodobo upozorňovali na mnohé chyby v zákone.

Nový zákon je veľmi rozsiahly a mení viacero dôležitých oblastí, ktoré sa priamo, či nepriamo dotýkajú aj Vás a to v oblasti obalov alebo aj v oblasti samotného nakladania s odpadmi.

Sme veľmi radi, že sa nám dostala možnosť otestovať novinku v oblasti obalového a odpadového poradenstva , ktorou je e- školenie o odpadoch k novému zákonu o odpadoch od spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.

Je to inovatívny, moderný a ucelený spôsob ako jednoducho a rýchlo získať prehľad o zmenách v zákone. Na školenie nie je potrebné cestovať, nakoľko prebieha online cez internet.

Školenie sme si vyskúšali a môžeme ho odporučiť aj Vám. Podrobnejšie informácie s možnosťou prezretia si vzorovej časti e-školenia úplne zadarmo nájdete na web stránke http://www.odpadovyhospodar.sk/index.php/skolenieprenaturpack

V rámci e-školenia môžete využiť  dvojmesačný konzultačný servis v cene služby, nové komentované vzory evidencií a hlásení, testy na doplnenie nových povinností a prehľad sankcií.

Cena školenia je 130 € bez DPH, pre klientov oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. platí zvýhodnená cena 99 € bez DPH.

Ak máte záujem o ucelené informácie o novom zákone o odpadoch vrátane obalov, môžete si ho u  spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. objednať. Objednávku získate kliknutím sem a po vyplnení ju zašlete na e-mail info@odpadovyhospodar.sk , následne Vám budú zaslané ďalšie podrobnosti.

Prosím vyhnite sa objednávaniu cez objednávkový formulár uvedený na stránke spoločnosti, nakoľko ten vám nevie započítať dohodnutú zľavu!

Želáme Vám, aby ste čo najrýchlejšie získali prehľad o nových zmenách v zákone.

28. 5. 2015

Ďalšie články