Od februára 2021 sa DOOR to DOOR systém rozbieha aj v Rači, Novom Meste a Ružinove

V Bratislave sa rozbieha najväčší DOOR to DOOR systém triedenia odpadov na Slovensku. Od februára sa do tohto systému zapoja mestské časti Nové Mesto, Rača, Ružinov a v priebehu roka 2021 postupne aj ďalšie zo 17 mestských častí, čo predstavuje približne 23 500 domácností.

Ešte v lete 2020 sme spoločne s hlavným mestom SR Bratislava a zberovou spoločnosťou OLO a.s. spustili prvú pilotnú fázu projektu vrecového zberu triedených zložiek odpadov vo vybraných 7 mestských častiach Bratislavy: v Podunajských Biskupiciach, vo Vrakuni, Starom Meste, Devíne, Devínske Novej Vsi, Petržalke a Vajnoroch. Zmena sa týkala spôsobu zberu triedených zložiek odpadov z rodinných domov, pričom žlté a modré kontajnery boli v týchto mestských častiach nahradené žltými a modrými vrecami.

Podľa prieskumu spokojnosti, ktorý zrealizovalo mesto v novembri 2020 na vzorke 501 domácností rodinných domov v pilotných mestských častiach, "až 76,8 % z opýtaných informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a 85,4 % je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie" (Vrecový zber  z rodinných domov v Bartislave - 2. etapa)

Viac informácií, ako aj harmonogram odvozu na rok 2021 nájdete na stránke magistrátu a na stránke zberovej spoločnosti OLO.

V mene OZV NATUR-PACK, zberovej spoločnosti OLO - Odvoz a likvidácia odpadu a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa aktívne podieľajú na zmene systému zbierania triedených odpadov z rodinných domov.


Tím NATUR-PACK

 

29.1.2021