Oprávnená organizácia ENVIREK sa stala súčasťou spoločnosti NATUR-PACK!

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s., s viac ako 10. ročnými skúsenosťami a najväčším počtom klientov v oblasti odpadového hospodárstva odkúpila spoločnosť ENVI-REK.

Spoločnosť ENVI-REK sa rozhodla nevyvíjať vlastnú iniciatívu na komplikovanom trhu OZV, ktorý je dôsledkom zmeny legislatívy odpadového hospodárstva. Radšej sa rozhodla spojiť so silným a stabilným partnerom, ktorý jej klientom zabezpečí dodržanie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. NATUR-PACK takto získal do svojho kolektívneho systému všetkých klientov ENVI-REKu, čím opäť o niečo posilnil svoju pozíciu a stabilitu na trhu OZV.

„Jedným z benefitov, ktoré ponúkame nielen svojim klientom, ale všetkým záujemcom, sú bezplatné semináre o aktuálnych otázkach súvisiacich so zákonom o odpadoch a povinnostiach z neho vyplývajúcich. Semináre NATUR-PACKu sa tešia mimoriadnemu záujmu menších i väčších firiem a preto sa uskutočňujú opakovane 3 – 4 krát do roka v rôznych mestách na Slovensku i v Českej republike. Zdá sa, že práve starostlivosť o klientov a tím profesionálov špecializovaných na vzdelávanie v problematike zákona o odpadoch sú pre mnohé firmy jedným z rozhodujúcich faktorov, prečo chcú spolupracovať našou spoločnosťou.“ povedal Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.

NATUR-PACK sa stal silnou a flexibilnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a tak ako v minulosti, aj v súčasnosti si zakladá na osobnom prístupe ku svojim klientom a na ich priebežnom vzdelávaní. Celkový počet klientov spoločnosti NATUR-PACK neustále narastá a v posledných dňoch sa blíži k hodnote 6000.

 

 

4.7.2016

Ďalšie články