Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. zahájila spoluprácu s rakúskou spoločnosťou Reclay Ӧs

 

Dohoda umožní po prvý krát medzinárodné riešenie zberu a zhodnocovania odpadov z obalov pre Slovensko, Rakúsko a Nemecko.

 

Bratislava, apríl 2012. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. uzatvorila zmluvu o spolupráci s rakúskou spoločnosťou Reclay Ӧsterreich GmbH, ktorá poskytuje služby pre klientov uvádzajúcich v Európe obaly do obehu. Dohoda v sebe zahŕňa medzinárodné plnenie povinností vyplývajúcich zo smernice EPaR o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES) pre firmy, ktoré majú medzinárodné zastúpenie. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. tak ako prvá na trhu ponúka medzinárodné riešenie plnenia si obalových povinností pre Slovensko, Rakúsko a Nemecko.

Pre NATUR-PACK, a.s. prináša spolupráca komplexnejšie služby pre svojich klientov. „Vďaka spolupráci so spoločnosťou Reclay Ӧsterreich GmbH bol vytvorený základ pre spoluprácu, aká tu doteraz v Európe nebola. Tešíme sa na to, že budeme môcť svojim klientom predostrieť medzinárodnejšiu ponuku“, hovorí Vladimír Šinák, predseda predstavenstva NATUR-PACK, a.s.

Spoločnosť Reclay Ӧsterreich GmbH aktívne pôsobí už takmer dva roky ako alternatívne riešenie zberu a zhodnocovania odpadov z obalov na rakúskom trhu a ponúka výrobcom a spoločnostiam, uvádzajúcim do obehu obaly, servis pre účinné nakladanie a zhodnotenie odpadov z obalov a prostredníctvom právneho poradenstva pomáha plniť záväzky vyplývajúce zo smernice o obaloch. Riaditeľ spoločnosti Reclay Ӧsterreich GmbH, Walter Tanzer: „Sme svedkami rastúceho dopytu po medzinárodných komplexných riešeniach. Spoluprácou s NATUR-PACK, a.s. dokážeme svojich zákazníkov odbremeniť od množstva čiastkovej práce. Naším cieľom je ponúkať všetky služby na jednom mieste.“

19.4.2012

Ďalšie články