OZV NATUR-PACK prináša nové zážitkové programy na festivale Ekotopfilm-Envirofilm

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK aj v tomto roku pokračuje vo výbornej spolupráci s tímom Ekotopfilmu – Envirofilmu. Zaujímavosťou aktuálneho ročníka filmového festivalu (2018/2019) bude celkom nový vzdelávací program z dielne našej partnerskej neziskovej organizácie EVIANA. Program ponesie názov „Dajme hlavy dokopy“ a svojím obsahom bude nadväzovať na odpremietané filmy. Program svojim obsahom prechádza témamy odpadových obalov a neobalových výrobkov, ako aj odpadmi z elektrozariadení a batérií.

 

Čo hovorí o novom programe Paulína Urdová z organizácie EVIANA?

„Prinášame tipy a návrhy, ako po vzhliadnutí filmov začať konať, čo je treba robiť, čo je to najdôležitejšie v zachovaní prírody, kde a s kým sa pustiť do práce, čo môžeme urobiť sami a každý deň. Otvoríme verejnú diskusiu a výsledky našej tvorivosti či výstupy každodennej spotreby rozdelíme na veľkú kopu neodpadu (surovín pre ďalšie použitie) a kôpku, o ktorej je ešte treba dobre popremýšľať.“

Okrem vyššie uvedeného programu vo vybraných mestách vystúpime aj s programom z dielne autorky hry Garbage Gobblers, Tatiany Zacharovskej. Tá pre nás pripravila program, prostredníctvom, ktorého sprístupňuje hlavný odkaz tabletovej hry Garbage Gobblers – zodpovednosť pri nakladaní s odpadmi a vnímavosť voči životnému prostrediu.

Deti prvého stupňa ZŠ sa zoznámia s pravidlami tejto čoraz populárnejšej hry a spoločne budú prichádzať na odpovede k zásadným otázkam súvisiacim s komunálnymi odpadmi: Ktorý odpad vyhadzujeme najviac? Prečo? Čo môžeme robiť, aby ho bolo menej? Čo môžeme urobiť, aby sme vyrobili menej komunálneho odpadu, ktorý končí na smetisku?

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm je najstarším podujatím svojho druhu na svete. Premietané filmy, ako aj sprievodné aktivity (Junior festival, diskusie pre verejnosť) sú zacielené na zážitok a každoročne sa uskutočnia v desiatkach miest po celom Slovensku. Veríme, že toto mimoriadne podujatie svojím nemalým dielom prispieva k zvýšeniu citlivosti detí, ale aj širšej verejnosti na aktuálne otázky ochrany prírody.

Prvé tohtoročné vystúpenie s novým programom "Dajme hlavy dokopy" a programom "Garbage Gobblers" sa uskutočnil v meste Topoľčany (12.10.2018).

Tím NATUR-PACK nesmierne teší, že môže byť jeho súčasťou.

8.11.2018