OZV NATUR-PACK splnila vyhradené povinnosti za svojich klientov za rok 2017

OZV NATUR-PACK v najbližších dňoch zašle svojim klientom potvrdenia o tom, že za nich splnila vyhradené  povinnosti  vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2017 týkajúce sa zabezpečenia cieľov a limitov odpadového hospodárstva a zberového podielu za obaly a neobalové výrobky budú klientom OZV NATUR-PACK zasielané už po piatykrát prostredníctvom elektronickej pošty, a to do konca marca (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

Týmto OZV NATUR-PACK ušetrí dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená viac ako 17 000 ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispieva OZV NATUR-PACK k ochrane životného prostredia.

 

15. 3. 2018

Ďalšie články