OZV NATUR-PACK zverejnila videoverziu Výročnej správy za rok 2018

Zverejnili sme videoverziu Výročnej správy za rok 2018, ktorá je prierezom vybraných aktivít venovaných našim klientom (výrobcovia), samosprávam (vrátane zberových spoločností) a verejnosti.

V roku 2018 sme si získali dôveru až 8 551 klientov, čo predstavuje približne 50 % počtu klientov spomedzi všetkých OZV. Naši klienti v minulom roku uviedli na slovenský trh 247 664 ton obalov a neobalových výrobkov. Povinnosti sme pre nich zabezpečovali prostredníctvom funkčného systému triedeného zberu odpadov v takmer 1 150 samosprávach vrátane Bratislavy, Košíc a Prešova, a to v spolupráci so 63 zberovými spoločnosťami.

Povinností, za ktoré vo vzťahu k svojim klientom, samosprávam i verejnosti zodpovedá OZV, je veľa a výsledky hĺbkovej kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia SR potvrdili, že sme ich plnili zodpovedne a bez zistených nedostatkov. A to je dôležité, nakoľko pri neplnení povinností OZV hrozia nemalé sankcie aj samotnému výrobcovi.

NATUR-PACK v roku 2018 priniesol na svojich youtubových kanáloch NATUR-PACK klientom a NATUR-PACK verejnosti mnoho zaujímavých informačných a vzdelávacích videí. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť netradičný formát výročnej správy práve v podobe videoreportáže. Výročnú správu nájdete na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom (plná verzia) a tiež na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti (skrátená verzia).

OZV NATUR-PACK ďakuje klientom za prejavenú dôveru a zberovým spoločnostiam i samosprávam za spoluprácu na neustálom zlepšovaní systému triedeného zberu komunálneho odpadu a všetkým partnerom participujúcim na vzdelávacích a informačných aktivitách pre verejnosť.

Pozrite si Výročnú správu za rok 2018 vo verzii pre klientov NATUR-PACKu:

 

Pozrite si Výročnú správu za rok 2018 v skrátenej verzii pre samosprávy a verejnosť:

 

Ďalšie články