POZOR - Kvartálne ohlásenie pre Ministerstvo ŽP ZRUŠENÉ

Novela zákona priniesla aj zrušenie štvrťročnej ohlasovacej povinnosti voči Ministerstvu životného prostredia zasielaného na tlačive „Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu“ (príloha č. 13 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.). Ohlásenie  sa na MŽP SR za 2.štvrťrok 2017 už nezasiela.

Všetky ostatné povinnosti výrobcov voči Organizácii zodpovednosti výrobcov zostávajú nezmenené.

6.7.2017