Predbežné opatrenie v súvislosti s OZ Zelený bod

„V súvislosti s OZ Zelený bod vydal dňa 28.04.2014 Okresný súd Bratislava I proti ENVI - PAK, a.s., ako odporcovi, uznesenie o nariadení predbežného opatrenia, ktorým v plnom rozsahu vyhovel návrhu NATUR-PACK, a.s. a o.i. uložil ENVI-PAK, a.s. aby sa zdržal šírenia nepravdivých informácií o OZ Zelený bod. Uvedené rozhodnutie je už vykonateľné; odporca ešte môže podať voči nemu odvolanie. Podľa vydaného predbežného opatrenia má ENVI-PAK už v tomto okamihu zákonnú povinnosť zmeniť svoj prístup k prezentovaniu informácií o OZ Zelený bod a nerozširovať v súvislosti s ňou nepravdivé informácie. Aj v prípade, ak by krajský súd na základe odvolania zrušil vydané predbežné opatrenie, konečné rozhodnutie o tom, či sa ENVI-PAK dopúšťa nekalosúťažného konania alebo nie bude výsledkom konania vo veci samej, ktoré prebehne nezávisle od rozhodovania o odvolaní voči vydaniu predbežného opatrenia.“

 

Zväčšiť obrázok >

29.5.2014

Ďalšie články