Predstavujeme YouTube kanál NATUR-PACK klientom

NATUR-PACK sa intenzívne venuje komunikácii s klientami, ich informovaniu a vzdelávaniu v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve a spleti povinností z nej vyplývajúcich. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť pre tieto účely samostatný YouTube kanál s názvom NATUR-PACK klientom, na ktorom budeme zverejňovať inštruktážne videá na témy súvisiace s uplatňovaním odpadovej legislatívy v praxi. Portál NATUR-PACK klientom je venovaný našim klientom, ako aj spoločnostiam, ktoré si práve hľadajú svoju OZV.

Exkluzívnou súčasťou kanálu NATUR-PACK klientom budú webináre, ktoré budú prístupné výhradne našim zmluvným klientom. Cieľom webinárov NATUR-PACK je doplniť sériu štandardných seminárov, ktoré uskutočňujeme vo vybraných slovenských a českých mestách už od roku 2010. Obľúbené semináre NATUR-PACK "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" sa uskutočnia vo vybraných mestách na jeseň 2018.

.

3.5.2018

Ďalšie články