Publikácia Zelená kancelária prináša nový pohľad na riadenie podnikania

Naša spoločnosť sa v roku 2014 stala štvrtou organizáciou s aktívnym osvedčením EMAS na Slovensku. EMAS je schéma Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit. V rámci tzv. Environmentálneho vyhlásenia sme sa prihlásili ku konkrétnym krokom na znižovanie environmentálnej záťaže našej spoločnosti.

Teraz môžete opatrenia na zníženie vplyvu činnosti na životné prostredie realizovať aj vo vašej spoločnosti. A to nielen vo výrobe, ale aj v rámci administratívnych činností v kancelárii. Trh sa mení a smeruje stále viac k udržateľnému hospodárstvu, rozvoju zelených riešení a udržateľnému prístupu k životnému prostrediu.

V rámci tohto trendu bola vydaná inšpiratívna publikácia Zelená kancelária, ktorá pojednáva o spomínaných prístupoch a o zvyšovaní efektivity zeleného podnikania. Zveľaďovanie pracovných podmienok na pracovisku a v jeho okolí zvyšuje kredit firiem bez ohľadu na ich veľkosť alebo zameranie podnikania. V konečnom dôsledku môže byť aj významnou konkurenčnou výhodou.

Publikácia Zelená kancelária je voľne dostupná na stránkach Slovenskej rady pre zelené budovy alebo priamo na tomto linku.

12.3.2015

Ďalšie články