Smernica „Právo na opravu“ prijatá

Dňa 30.5.2024 Rada schválila smernicu o podpore práva na opravu pokazeného alebo chybného tovaru (inak aj “smernica R2R”). Smernica R2R má podporiť právo na opravu v rámci zákonnej záručnej aj pozáručnej doby. Požiadavky spotrebiteľov na opravu by mali byť vybavené jednoduchšie, lacnejšie a rýchlejšie.

Spotrebitelia budú mať právo požadovať opravu produktov, ktoré sú technicky opraviteľné (napr. práčky, sušičky, vysávače, smartfóny). V prípade, že si spotrebitelia vyberú opravu namiesto výmeny tovaru za nový, predlžuje sa im zákonná záruka o 12 mesiacov. Výrobcovia budú musieť zabezpečiť náhradné diely a na opravu sa budú môcť používať aj náhradné diely z druhej ruky alebo z 3D tlače. Spotrebiteľ by mal mať možnosť zapožičať si náhradný spotrebič, pokiaľ je ten jeho v oprave. Ak oprava výrobku nebude možná, bude si môcť vybrať aj repasovaný spotrebič.

Online platformy by mali zastrešovať miestne opravovne či predajcov renovovaného tovaru.

Taktiež by sa mal uľahčiť prístup k náhradným dielom ako aj k informáciám o údržbe. Používanie hardvérových a softvérových postupov, ktoré bránia opravám, bude zakázané. Výrobcovia by aj vďaka tejto novej legislatíve mali byť motivovaní vyrábať výrobky, ktoré vydržia dlhšie a možno ich opraviť, opätovne použiť a recyklovať.

Legislatívne pozadie:

Návrh smernice bol 23.4.2024 schválený poslancami európskeho parlamentu. Po schválení Radou je daný návrh prijatý. Po zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie nadobudne účinnosť 20. dňom od jeho zverejnenia. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva. Smernica je súčasťou Nového programu pre spotrebiteľov a akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2024/05/30/circular-economy-council-gives-final-approval-to-right-to-repair-directive/

3.6.2024