Týždeň venovaný redukcii odpadov

Týždeň redukcie odpadu sa tento rok začal 22.novembra a jeho sprievodné akcie budú trvať až do 30. novembra. Hlavným cieľom je zvýšenie informovanosti o predchádzaní vzniku odpadu.

Európsky týždeň redukcie odpadu vznikol v roku 2009 a počas predchádzajúcich štyroch ročníkov sa stal významným nástrojom na rozvoj povedomia o tejto problematike nielen v Európe. Aktívnou účasťou sa zapojilo 28 krajín, ktoré vytvorili viac ako 25 000 komunikačných akcií a vytvorili sieť verejných a súkromných aktérov pôsobiacich v oblasti predchádzania vzniku odpadov.

Akcie sa uskutočnia v Andorre, Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Luxembursku, na Malte, v Portugalsku, Španielsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, Bosne a Hercegovine a na Islande.

Slovensko a odpady

Skládkujeme až 75 % všetkého odpadu, čo nás v porovnaní s Európskou špičkou, ktorá na skládky vyváža menej ako 5 % posúva takmer na úplný koniec rebríčka. V porovnaní s Rakúskom ,ktoré bolo od roku 1989 do roku 2009 schopné takmer úplne eliminovať skládkovanie komunálneho odpadu, máme pred sebou ešte dlhú cestu. Pozitívnou správou zostáva, že množstvo odpadu ktoré vyprodukuje jeden občan Slovenska je jedno z najnižších v celej EU.

Hlavným nástrojom obmedzenia skládkovania vo vyspelých krajinách je kvalitný systém environmentálneho vzdelávania. Vysoko kvalitné druhotné suroviny z odpadu môžu vznikať iba v prípade aktívnej participácie obyvateľov a domácností. Spoločnosť NATUR-PACK sa na vzdelávaní mládeže podieľa už od svojho vzniku a v posledných rokoch bola schopná vytvoriť niekoľko unikátnych projektov. Príkladmi takýchto projektov sú vytvorenie interaktívneho vyučovacieho softwéru zameraného na odpady alebo publikácia prvej EKOknižky na Slovensku.

„Už od vzniku spoločnosti sme vedeli, že naše poslanie je okrem zabezpečovania zhodnocovania a spracovania odpadov aj environmentálne vzdelávanie. Je pre nás dôležité, aby sme sa ako spoločnosť boli schopní spätne pozrieť na naše aktivity a vidieť, že generácia, ktorá nám rastie pred očami bude mať pozitívny postoj k životnému prostrediu, že každý človek bude rozumieť, prečo je dôležité, aby triedil odpad a aby sme okrem našich povinností tvorili hodnoty, ktoré nás budú posúvať napred,“ spomenul riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň.

NATUR-PACK počas týždňa redukcie odpadov

V spoločnosti NATUR-PACK sa celoročne snažíme znižovať využívanie vyčerpateľných zdrojov a zefektívňujeme nakladanie s energiami. Všetku komunikáciu sa snažíme držať v elektronickej forme a to isté platí pre fakturáciu a evidenciu. Každý mail, ktorý od nás dostanete je opatrený zeleným odporúčaním, aby všetci príjemcovia zvážili potrebu vytlačiť prijatý dokument.

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

Naše environmentálne snaženie bolo tento rok odmenené európsky uznávaným osvedčením EMAS. Udeleniu osvedčenia predchádzalo snaženie celej firmy vytvoriť environmentálne priateľský program manažmentu a zavedenie základných princípov udržateľného rozvoja spoločnosti. Tento program budeme v rámci spoločnosti dodržiavať, čím znížime naše nároky na zdroje a energie na minimum. Preto sa pre nás dnes týždeň redukcie odpadu nekončí, práve naopak, naše kroky budú smerovať k dlhodobým riešeniam a zintenzívneniu environmentálnych aktivít.

 

24.11.2014