V Bratislave prebieha monitoring vrecového zberu

V spolupráci so zberovou spoločnosťou OLO organizuje  OZV NATUR-PACK podrobný monitoring vrecového zberu vo vybraných mestských častiach Bratislavy. Vrecový zber v Bratislave je najväčším formátom tzv. door to door systému zberu odpadov z rodinných domov na Slovensku. Pre door to door systémy je vo všeobecnosti platné nižšie znečistenie nevhodnými druhmi odpadov a vďaka tomu aj lepší potenciál pre materiálové zhodnotenie vyzbieraného odpadu, čiže pre recykláciu.

Na rozvoji triedeného zberu intenzívne spolupracuje OZV NATUR-PACK, zberová spoločnosť OLO a magistrát hlavného mesta so spoločným cieľom priebežného zlepšovania. Ďakujeme každému, kto sa do triedenia odpadov aktívne zapája.