V Centre environmentálnej výchovy KOSIT sa vzdeláva zážitkovo

NATUR-PACK prináša na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti ďalšiu reportáž zo zážitkovej ekovýchovy. Máte možnosť nazrieť do zákulisia vzdelávania v Centre environmentálnej výchovy KOSIT, kde o tohto roku beží nový ekovýchovný program. Nový program vytvorila naša partnerská organizácia Eviana, ktorá pre nás zabezpečuje ekovýchovné aktivity v regióne východného Slovenska.

Centrá environmentálnej výchovy so zameraním na predchádzanie vzniku, triedenie a recykláciu sú na Slovensku iba dve. V Bratislavskom OLO Centre a v CEV Kosit, v priestoroch Košického ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov). Slovensko  by ich potrebovalo oveľa viac.