Vyhodnotenie súťaže ku dňu Zeme 2019

Súťaž DEŇ ZEME 2019 už pozná svojich víťazov! 

Aj v tomto roku OZV NATUR-PACK zrealizovala kreatívnu súťaž pre materské a základné školy v jej partnerských samosprávach.
Išlo v poradí už o štvrtý ročník súťaže, ktorej cieľom bolo zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, triedením a recykláciou.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, a to v kategórii materské školy a v kategórii základné školy.

V kategórii MATERSKÉ ŠKOLY sa na prvých miestach umiestnili:

1) Zuzana, 6 rokov, MŠ Ľubica
2) Recyklujeme papier (kolektívna práca žiakov materskej školy), ZŠ s MŠ Zábiedovo
3) Nela, 6 rokov, MŠ Gagarinova 2636/15, Topoľčany

V kategórii ZÁKLADNÉ ŠKOLY sa na prvých miestach umiestnili:

1) Anastázia, 7 rokov, 2.A, ZŠ Bystré
2) Samuel, 11 rokov, trieda 5.B, ZŠ s MŠ Cádrova 23, Bratislava
3) Žiaci špeciálnej triedy 3.B, ZŠ Lenartov 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do našej súťaže zapojili a vyhotovili kreatívne a inšpirujúce diela v súvislosti s témou ochrany životného prostredia, triedenia odpadu, recyklácie a predchádzania vzniku odpadov. Naše osobitné poďakovanie patrí pani učiteľkám za spoluprácu, ochotu a pomoc pri zrealizovaní tejto súťaže a pri zasielaní prác detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, ako aj našim partnerským samosprávam za sprostredkovanie tejto aktivity do svojich skôl. 

Veríme, že táto súťaž bola obohatením nielen pre jej aktívnych účatníkov, ale bude inšpiratívnym podnetom aj pre každého jedného z nás v našich každodenných rozhodnutiach ovplyvňujúcich naše okolie a prírodu okolo nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie články