Vzdelávanie s NATUR-PACKom sa rozbieha po celom Slovensku!

Zmena legislatívy v podobe nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. priniesla mnoho zmien a nových povinností pre všetky zainteresované strany – pre firmy, organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ako i  pre samosprávy. Vo vzťahu k verejnosti a samosprávam je novou, zásadnou a neľahkou úlohou OZV vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Hlavným cieľom je zlepšiť dlhodobo nízku úroveň triedeného zberu a recyklácie na Slovensku.

Vzdelávaniu verejnosti sa NATUR-PACK intenzívne venuje už od svojho založenia v roku 2006. Až do júna 2016 išlo o dobrovoľnú aktivitu, od júla 2016 sa z nej stane zákonom ustanovená povinnosť. Počas desiatich rokov sa NATUR-PACKu podarilo participovať na tvorbe viacerých unikátnych projektov a programov, ktoré pomáhajú vzdelávať predovšetkým deti a to  od materských po stredné školy. Deti sú mimoriadne vnímavé a už v predškolskom veku sú schopné plne si uvedomovať súvislosti medzi triedením komunálneho odpadu a ochranou životného prostredia, ako aj mnohé riziká, ktoré prináša nezodpovedné nakladanie s odpadmi, ako sú napríklad plasty, lieky, elektrozariadenia alebo batérie.

NATUR-PACK je v súčasnosti zmluvným partnerom 1117 samospráv, vrátane troch najväčších (Bratislava, Košice, Prešov). V súlade s legislatívnymi požiadavkami bude jednou z povinností NATUR-PACKu zabezpečovať propagačné aktivity v obciach a mestách na lokálnej i celoslovenskej úrovni. NATUR-PACK bude pokračovať v šírení osvedčených a úspešných ekovýchovných programov, na ktoré nadviaže novými aktivitami a ďalšími originálnymi projektmi.

 

Prehľad aktuálnych vzdelávacích programov a aktivít NATUR-PACKu:

 

  • Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm s vlastným zážitkovým programom NATUR-PACKu
  • Interaktívny softvér „NeODPADni z ODPADOV!“
  • Program Zelené školy
  • Školenia pre pedagógov
  • Online pomôcky pre obce
  • Propagačné materiály pre obce a školy
  • Súťaže s NATUR-PACKom
  • Ekovýchovné programy s Inštitútom DAPHNE pre obce a mestá v Bratislave – MŠ, ZŠ, SŠ

 

Z tlačovej správy EKOTOPFILMu:

Prievidza sa stala partnerom regionálnej tour Ekotopfilm – Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. Prehliadku vybraných víťazných filmov budú môcť Prievidžania vidieť 20. septembra v KaSS – Dome kultúry. Vstup je ...

Viac TU.

13.9.2016

 

Ďalšie články