Web NATUR-PACKu už aj v maďarčine, poľštine a nemčine

NATUR-PACK, a.s. má viac ako 4 tisíc klientov, čo predstavuje 57% trhového podielu na Slovensku.

Pre priblíženie sa klientom zo zahraničných firiem, sme už na začiatku fungovania spoločnosti vytvorili podstránku v anglickom jazyku. Prekonať jazykové bariéry, poskytovať informácie a komunikovať s čo najväčším počtom klientov, bolo motiváciou k preloženiu stránky do ďalších troch jazykov. Od dnešného dňa spúšťame jazykové mutácie stránky naturpack.sk v maďarčine, poľštine a nemčine.

Váš tím NATUR-PACK

17.2.2014