Zákon o odpadoch novelizovaný zákonom 292/2017

Dňa 29. 11. 2017 bol prostredníctvom zákona  č. 292/2017 Z. z. novelizovaný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, viac o obsahu zmien si môžete prečítať aj v našom predošlom príspevku k tejto téme (link nájdete nižšie). Účinnosť novely je rozdelená nasledovne:

Novela sa v prevažnej miere zaoberá systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ale venuje sa aj nakladaniu s ortuťou, drobnému stavebnému odpadu, pneumatikám či preprave nebezpečných odpadov. Prináša zmeny pre OZV, obce, výrobcov, výkupcov odpadov, zberové spoločnosti, recyklátorov a ďalších.

Bližšie informácie nájdete v novinke: /novinky/aplikacna-novela-zakona-o-odpadoch-caka-na-zverejnenie-v-zbierke-zakonov/

Tím NATUR-PACK

30. 10. 2017

Sledujte nás aj na sociálnej sieti LinkedIN: