Zálohovanie PET fliaš a hliníkových plechoviek

Najhorúcejšou témou posledných týždňov je zálohovanie jednorazových nápojových obalov – PET fliaš a hliníkových plechoviek. Minister životného prostredia SR L. Sólymos sa vyjadril, že chce, aby bolo Slovensko prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zálohovanie týchto obalov zavedie do praxe.

Snaha o zavedenie zálohovania súvisí aj s pripravovanou európskou legislatívou týkajúcou sa plastov, kde sa predpokladá povinnosť pre členské štáty zabezpečiť 90 % zber nápojových obalov. Štúdia vypracovaná Inštitútom environmentálnej politiky analyzuje zavedenie zálohového systému. Uvádza, že v súčasnosti je zber PET fliaš na úrovni 62 %.

Zatiaľ čo ministerstvo argumentuje prínosom pre životné prostredie, podnikatelia varujú pred nesystémovým krokom, ktorý negatívne a aj finančne ovplyvní aktuálne nastavený systém triedeného zberu a prejaví sa aj v navýšení cien pre samotných spotrebiteľov.

Taktiež bude potrebné spotrebiteľov pripraviť na nové návyky. Rovnako by bolo vhodné urobiť napríklad analýzu existujúceho systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a až na základe jej výsledkov zvažovať zmeny súčasného systému.

Verejná diskusia k téme zálohovania jednorazových nápojových obalov

Minulý týždeň sa k tejto téme konala aj verejná diskusia v rámci economy-environment clubu. Jej záznam si môžete pozrieť online na Odpady-portal.sk (http://bit.ly/2DSrIuW).

Pilotnú reportáž k tejto téme priniesol aj portál EURACTIV. Viac na odkaze: http://bit.ly/2DUkBCp.

Aktuálne štúdie k otázke zálohovania jednorazových obalov

Otázke zálohovania PET fliaš a plechoviek sa venujú aj štúdie Inštitútu pre environmentálnu politiku (IEP) a spoločnosť EKOS Plus. Predmetné štúdie spomínané aj v diskusii nájdete na stránke MŽP SR na tomto odkaze: http://bit.ly/2PKr0q1.

Ekonomické hľadisko zavedenia zálohovania

Predpokladané vstupné náklady na vybudovanie infraštruktúry pre zálohovania jednorazových nápojových obalov sú 80 miliónov EUR. Ročné prevádzkové náklady budú predstavovať hodnotu približne 33 miliónov EUR ročne. Systém bude podľa oboch štúdií stratový vo výške 5 – 8,5 miliónov EUR ročne. Stratu budú podľa MŽP SR uhrádzať výrobcovia v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach