Zálohový systém je spustený. OZV NATUR-PACK bude sledovať zmeny správania spotrebiteľov

Zálohovanie nápojových obalov sa spustilo 1.1.2022. Tím NATUR-PACK bude aj v tomto roku intenzívne spolupracovať so Správcom zálohového systému (www.slovenskozalohuje.sk) a počas roka bude priebežne sledovať zmeny správania spotrebiteľov. Tie by sa mali prejaviť v odpadových kontajneroch (tých na plasty, ako aj na zmesový odpad) aj mimo nich (v intravilánoch a extravilánoch miest a obcí). Týmto spôsobom budeme získavať mimoriadne dôležité informácie o rozbehu zálohového systému a jeho vplyve na štandardný systém triedenia do kontajnerov a vriec.

Tím NATUR-PACK reaguje na všetky otázky médií k tejto aktuálnej téme a naše výstupy v rôznych reportážach (napr. z TV JOJ, TV Markíza) si môžete pozrieť v sekcii NATUR-PACK médiách. Zároveň chystáme v spolupráci so Správcom zálohového systému aj naše vlastné reportáže pre YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti a NATUR-PACK klientom, v ktorých zodpovieme na najčastejšie otázky výrobcov, samospráv i verejnosti.

V našej aktuálnej reportáži YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti sme sa venovali tzv. litteringu (voľne pohodenému odpadu) a jeho vzťahu k zálohovému systému.

V roku 2021 sme spoločne so Správcom zálohového systému spracovali 4 reportáže, prostredníctvom ktorých sme pomohli výrobcom i verejnosti zodpovedať na ich najčastejšie otázky a pripomienky.

Reportáže mali veľký ohlas u laickej i odbornej verejnosti. Vo výbornej spolupráci so Správcom zálohového systému vidíme obrovský význam pre oba systémy triedenia odpadov.