Zapojte sa aj Vy do prvej fázy verejných konzultácií k návrhu nového balíčka obehového hospo

 

Nový návrh balíčka obehového hospodárstva z dielne Európskej Komisie by sa mal zameriavať nie len na odpadové hospodárstvo, ale mal by v sebe pokrývať aj ostatné články v reťazci, a to hlavne politiky výroby výrobkov a druhotných surovín.

Nový návrh bude vychádzať z vykonaných analýz, štúdií a konzultácií. Verejné konzultácie k cieľom a limitom v odpadovom hospodárstve a k udržateľnosti potravinového systému sa uskutočnili v roku 2013. Komisia sa teraz zamerala na „druhú časť kruhu“, a to na fázu výroby výrobkov a ich spotreby, trh s druhotnými surovinami,  ako aj na fázu inovácií a ich podpory.

Verejná konzultácia je určená tak obyvateľom ako aj podnikom či verejným inštitúciám a možnosť vyjadriť sa je od 28.05.2015 do 20.08.2015.

V nasledujúcej fáze verejných konzultácií sa EK zameria na narúšanie trhu v odpadovom hospodárstve.

 

Dotazník je možné podať online prostredníctvom tejto stránky.

 

Samotný dotazník si môžete stiahnuť tu.

 

29.05.2015

Ďalšie články