Ako sa stať klientom OZV NATUR-PACK?

Členom systému NATUR-PACK sa môže stať výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov tak, že podpíše so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s., zmluvu o spolupráci a zapojení sa do systému NATUR-PACK a bude rešpektovať princípy systému. Zmluvy pre obaly si môžete stiahnuť TU, pre neobalové výrobky TU, všetky dokumenty nájdete aj v sekcii Na stiahnutie.

 

POZOR! Priložené zmluvy neobsahujú cenník, pre poskytnutie zmuvy s cenníkom kontaktujte, prosím, manažéra klientskeho oddelenia vo Vašom regióne. V prípade Vášho záujmu o spoluprácu si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie Zmluvy o spolupráci, jej podpísanie a zaslanie na poštovú adresu spoločnosti v dvoch vyhotoveniach. V prípade akýchkoľvek ďalších informácií, otázok alebo nejasností, neváhajte a kontaktujte nás.