Ako sa stať klientom OZV NATUR-PACK?

Členom systému NATUR-PACK sa môže stať výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov tak, že podpíše so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s., zmluvu o spolupráci a zapojení sa do systému NATUR-PACK a bude rešpektovať princípy systému.

 

Registračný formulár

Vzory zmlúv na rok 2020