• Pre klientov 23.11.2021

  Nejasná evidencia obehov opakovane použiteľných obalov

  Výrobca vyhradeného výrobku je povinný v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia (ďalej len „MŽP“) ustanovené údaje z nej.

  Čítať viac
 • Pre klientov 25.03.2021

  NATUR-PACK rozbieha školenia a prednáškový cyklus pre výrobcov, pedagógov i verejnosť

  Edukácia je to, čo náš tím NATUR-PACK veľmi baví, o tom niet pochýb. Ako organizácia zodpovednosti výrobcov vidíme vo vzdelávaní klientov i verejnosti nielen naše poslanie, ale aj skutočný význam. Palivom pre naše aktivity je odozva klientov, samospráv, pedagógov i širšej verejnosti, od ktorých dostávame každoročne stovky podnetov, námetov a otázok.

  Čítať viac
 • Pre klientov 18.01.2021

  OZV NATUR-PACK ďakuje klientom za nemalý podiel na výbornej správe od EUROSTATu!

  V recyklácii odpadov z plastových obalov patríme medzi najlepšie krajiny Európskej únie (EÚ). Tento úspech je tiež úspechom zodpovedných výrobcov, ktorí platia tzv. recyklačné poplatky a systém financujú prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV).

  Čítať viac