Európska komisia navrhuje povinný systém RZV na textil

Európska komisia predložila 30.3.2022 balík návrhov Európskej zelenej dohody, v orig. Green deal. Súčasťou je aj stratégia, ktorou by sa mala riadiť Európska únia pre trvalo udržateľné a obehového hospodárstvo v oblasti textílií. Stratégia predstavuje špecifické požiadavky na ekodizajn textílií, definuje jasnejšie informácie o textíliách, plánuje zaviesť pas digitálneho výrobku a povinný systém rozšírenej zodpovednosti výrobcu v EÚ s ekomoduláciou poplatkov.

Vízia Európskej komisie pre textil do roku 2030:

• všetky textilné výrobky uvedené na trh EÚ budú odolné, opraviteľné a recyklovateľné, do veľkej miery vyrobené z recyklovaných vlákien, bez nebezpečných látok, vyrobené s ohľadom na sociálne práva a životné prostredie,

• „fast fashion“ teda rýchla móda nebude v "móde" a spotrebitelia budú dlhšie profitovať z vysoko kvalitných a cenovo dostupných textílií,

• budú vybudované široko dostupné ziskové služby opätovného použitia a opravy,

• textilný sektor bude konkurencieschopný, odolný a inovatívny, pričom výrobcovia preberú zodpovednosť za svoje výrobky v rámci hodnotového reťazca s dostatočnými kapacitami na recykláciu a minimálnym spaľovaním a skládkovaním odpadových textílií.

 

Stratégia stanovuje súbor opatrení zameraných na budúcnosť. Komisia má v pláne:

• stanoviť požiadavky na dizajn textílií, aby vydržali dlhšie, ľahšie sa opravovali a recyklovali,

• zaviesť jasnejšie informácie o textile a digitálny produktový pas,

• posilniť postavenie spotrebiteľov a bojovať proti greenwashingu zabezpečením presnosti ekologických tvrdení spoločností,

• zastaviť nadprodukciu a nadmernú spotrebu a odradiť od ničenia nepredaných alebo vrátených textílií,

• harmonizovať pravidlá EÚ rozšírenej zodpovednosti výrobcu pre textil a ekonomické stimuly, aby boli výrobky udržateľnejšie,

• riešiť neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov zo syntetických textílií,

• riešiť výzvy spojené s vývozom textilného odpadu a do roku 2023 prijať súbor nástrojov EÚ proti falšovaniu sprievodných dokumentov,

• do konca roku 2022 zverejní prechodovú cestu – akčný plán pre aktérov v textilnom ekosystéme na úspešné dosiahnutie ekologických a digitálnych prechodov a zvýšenie odolnosti textílií.

Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013