Miniseriál pre Vás! Pozrite si ho TU a TERAZ.

Predstavujeme Vám šikovnú vzdelávaciu pomôcku. Do päťdielneho seriálu sme spracovali základné informácie pre podnikateľov. Ak aj Vy čokoľvek predávate v obaloch, tento seriál je práve pre Vás.

O čo ide?

Podnikateľ ponúka svoj tovar v obale alebo ponúka samotný obal zákazníkovi. Z týchto obalov sa časom stanú odpady, ktoré po správnosti patria do triedeného zberu.

Vedeli ste, že napríklad...?

Náklady spojené s triedeným zberom hradia organizácie zodpovednosti výrobcov. Robia tak práve z príspevkov od podnikateľov. Podnikateľ si členstvom navyše plní viacero zákonom o odpadoch stanovených povinností.

Zodpovedný a férový podnikateľ

Profesionál si na spoluprácu vyberá profesionálov. Svoje povinnosti si plní zodpovedne. Samozrejme, môže sa stať, že o časti povinností nevie, preto sme sa rozhodli vypracovať stručný seriál, ktorý mu pomôže. Pomôže aj Vám?

Cieľom seriálu je informovať podnikateľov o najkľúčovejších povinnostiach zo zákona o odpadoch. A o spôsoboch, ako ich efektívne riešiť.

Pozrite si celý seriál už teraz. Na odkaze nájdete aj kontaktný formulár.

https://www.naturpack.sk/miniserial/

 

Príklad

Uveďme si modelovú situáciu. Podnikateľ uvedie na trh výrobok v obale, napríklad v papierovej krabici. Spotrebiteľ krabicu po správnosti vytriedi do modrého kontajnera. Tento, teraz už papierový odpad odvezie zberová spoločnosť na spracovanie.

Účtenku za zber a prepravu papierového odpadu zašle zberová spoločnosť organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá ju uhradí.

OZV

Je to skratka pre organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá kolektívne plní vybrané povinnosti za podnikateľov.

 

Životný cyklus obalu

Podnikateľ, ktorý uvádza na trh konečnému spotrebiteľovi obal, výrobok v obale (tieto definície sú pre účely tohto článku veľmi zovšeobecnené), je zodpovedný postarať sa o obal počas celého životného cyklu tohto obalu. Aj potom, ako sa stane odpadom. 

Práve túto povinnosť postarať sa o obal počas celého životného cyklu si podnikateľ plní prispievaním do systému na prepravu a zber triedených komunálnych odpadov. Čo v praxi vykonáva cez OZV.

Teraz si predstavte, že podnikateľ má povinnosť prispievať na zber triedených komunálnych odpadov, no nerobí tak. Účtenku za obal, ktorý uviedol na trh, uhradia ostatní podnikatelia.

Správajte sa zodpovedne a pristúpte k svojim povinnostiam ako profesionál.

ĽV