Máme na Slovensku obce, ktoré ukážkovo triedia odpady? Alebo ako sa narába so štatistikami.

Je Demänovská dolina geniálne triediaca obec? Alebo práve naopak, tvorí sa v nej extrémne množstvo odpadu na obyvateľa?

Tak nejako to vychádza z úspešného článku jedného z partnerov portálu www.odpady-portal.sk: Najlepšie triedenie odpadu je v Skalica a Demänovská dolina.

Aj odborníci OZV NATUR-PACK disponujú obrovským množstvom dát o všetkých našich partnerských obciach. Často si lámeme hlavu nad tým, ako by sme vedeli obce, ktoré sú najlepšie, vyhodnotiť. Ono to ale nie je také jednoduché, pokiaľ zároveň nezrovnávame naše dáta s hodnotami triedených zložiek odpadov aj množstvá zmesového odpadu, nevieme posúdiť celkovú úroveň triedenia. Údajmi o zmesovom odpade OZV nedisponuje.

Ak sa pozrieme napr.  v článku na zmienenú Demänovskú dolinu, ktorej vyťažiteľnosť je 5 -10 násobne vyššia ako pri ostatných obciach, tak na prvý pohľad to vyzerá, že v Demänovskej doline máme geniálny systém triedenia odpadov. Realita je však skôr taká, že prepočty sa robia na počet obyvateľov s trvalým pobytom a tieto čísla vytvárajú reálne turisti a turistický ruch. Pri vyťažiteľnosti neuveriteľných viac ako 500 kg triedených zložiek na obyvateľa/rok, vyvstáva otázka, ako je na tom v Demänovskej doline zmesový odpad.

Realita môže byť teda presne opačná. V prepočte na jedného obyvateľa s trvalým pobytom môže byť Demänovská dolina zároveň aj favoritom v tvorbe celkového množstva zmesového komunálneho odpadu. V skutočnosti k týmto hodnotám prispieva fakt, že ide o turistickú destináciu, a keď nebývalé množstvá triedených zložiek odpadu podelíme množstvom ľudí, ktorí sa tu počas roka vyskytujú, výsledok bude s najväčšou pravdepodobnosťou úplne niekde inde.

Zastávam názor, že organizácie zodpovednosti výrobcov by mali s číslami narábať zodpovedne. Vypúšťanie bombastických správ a skreslených čísiel v konečnom dôsledku iba mätie verejnosť.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 9.7.2019