NATUR-PACK na návšteve u recyklátora PET fliaš

Recyklačné zážitky z prvej ruky

 

    

            Po vytriedení dojmov a myšlienok, zarovnaní ich do vysokých stĺpcov a následnom spracovaní do novej podoby vám teraz prinášame článok, v ktorom sa dozviete, ako vyzerá bežný deň u najväčšieho spracovateľa PET odpadu na Slovensku. Možno ste to nepostrehli, no už úvodná veta je metaforou na život vnútri areálu recyklátora PET fliaš v Kolárove, ktorým je spoločnosť General Plastic.

           

            Prvý dojem je najsilnejší - plastový Tetris vidíme už z diaľky. Úhľadne naskladané veže z PET fliaš sa štverajú do výšky nižších domov a pohľad je to vskutku pôsobivý. Veže sú rozdelené podľa farieb – z tmavej fľaše svetlú nevyrobíte a rovnako to funguje i opačne. O samotnom procese spracovávania odpadového materiálu sme sa najviac dozvedeli v praktickej časti exkurzie, ktorej predchádzal seminár a rozhovor o aktuálnom stave v PET svete. Koronakríza mala kvôli hygienickým dôvodom za následok zvýšenú spotrebu jednorazových výrobkov z plastu. Druh plastu, ktorého spotreby sa toto obdobie dotklo v negatívnom zmysle je však PET. Ľudia ostávali doma a nakupovali menej často. Nižšie tržby z predaja nápojov balených v PET fľašiach sa odrážajú i na voľbe ich výrobcov, ktorí sa rozhodujú medzi použitím fľaše z nového plastu, alebo recyklovaného. Ten etickejší – recyklovaný, stojí kvôli dnešnej situácií viac, ako ten nerecyklovaný. Ak by však miera vytriedenia odpadu na Slovensku bola vyššia, do recyklačných stredísk by sa dostávalo omnoho viac vstupného materiálu. Nehovoriac o tom, ako by toto zvýšenie pomohlo tiež prírode a nášmu okoliu.

 

 

            Recyklácia PET fliaš nie je jedinou výrobnou aktivitou, ktorú v General Plastic vykonávajú. Zo starých PET fliaš vyrábajú PET predlisky, ďalej vyrábajú HDPE uzávery (pre PET fľaše) a LDPE fóliu. Čo sa týka PET predliskov, ide o kompaktné a  priestorovo úsporné zmenšeniny PET fliaš, z ktorých sa tieto následne „vyfukujú“. Pri ich transporte k zákazníkovi dochádza tiež k oveľa menšej uhlíkovej stope, ako pri fľašiach zo skla. PET predliskov sa do kamióna zmestí až jeden milión, kým pri sklenených fľašiach sa toto číslo pohybuje len v desať tisícoch. Nepíšeme to však ako obhajobu plastových výrobkov.  Je potrebné si uvedomiť, že plasty ignorovať nemôžeme – sú všade okolo nás a nevyhneme sa im. Riešenie je v postupnom nahradzovaní plastu udržateľnejšími materiálmi a vo zvyšovaní miery vytriedenia. Keď sa totiž odpad dostane na skládku, jeho život je ukončený. Recykláciou dáme odpadu ďalší zmysel a sebe lepšie životné prostredie. Stále však platí, že najlepší je ten odpad, ktorý ani nevznikne.

 

 

            Počas exkurzie nás prekvapila i miera automatizácie procesov. V stredisku šlo všetko plynulo a my sme sa naplno venovali pozorovaniu recyklácie v priamom prenose. Zo vstupného odpadového materiálu sa v stredisku vyrábajú plastové vločky, z ktorých sa následne vytvára nový výrobok.

 

 

Súčasťou celého procesu je tiež hygienizácia, vďaka ktorej je PET fľaše z recyklovaného materiálu opäť možné použiť pre potravinárske účely. Pri prechádzaní po areáli sme mali možnosť vidieť naozaj pôsobivý kolobeh života odpadu a vzniku nových výrobkov. Znovu sme si potvrdili, že u nás prvotriedne firmy na spracovávanie odpadu naozaj nechýbajú. Je skvelé vidieť a vedieť, že aj na Slovensku máme recyklátorov, ktorí sa vedia postarať o to, aby vyhodenie PET fľaše do žltého kontajnera malo zmysel.

 

Pozrite si tiež naše reportáže z recyklačného strediska General Plastic:

https://youtu.be/QQSJktXHOqk

https://youtu.be/KFyL6ieJOoc

 

Autor blogu: Bc. Patrik Šedo, asistent, OZV NATUR-PACK


Dátum zverejnenia: 22.7.2020