OZV NATUR-PACK navštívila delegácia z Národnej agentúry životného prostredia Albánska

OZV NATUR-PACK sa teší z každej jednej krajiny, ktorá sa pridáva ku krajinám rozvíjajúcim tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Ide o prístup, pri ktorom tzv. výrobcovia, pochopiteľnejšie by však bolo označenie pôvodcovia zdroja komunálneho odpadu, nesú zodpovednosť za celý jeho životný cyklus vrátane vytriedenia a recyklácie.

K novým krajinám, ktoré chystajú zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov, patrí aj Albánsko. 

Albánsko je krajinou intenzívne sa usilujúcou o členstvo v EÚ. 

A práve pri príležitosti prípravy na rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre vybrané skupiny odpadov (tzv. prúdy odpadov) navštívila OZV NATUR-PACK delegácia z Národnej agentúry životného prostredia Albánska. Podujatie na slovenskej strane zorganizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). 

Tím NATUR-PACK sa na túto príležitosť pozdieľať svoje skúsenosti z praxe i legislatívy pripravil. Slovensko si v tejto oblasti už prešlo mnohými zmenami, mnohými dobrými a mnohými skôr nešťastnými. 

Albánskemu tímu sme okrem iného odporučili od samotného počiatku venovať sa vlastným analýzam odpadu, pretože dáta z terénu sú mimoriadne dôležité pre argumentáciu na všetkých úrovniach, od samospráv cez vládu až po zberové spoločnosti či laickú verejnosť.

Pomerne podrobne sme vysvetlili, ako funguje systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Je to systém 1 obec, 1 zmluva s OZV. Ten je podľa nášho názoru od počiatku nesprávny a každoročne spôsobuje celú kaskádu problémov všetkým subjektom v súkolí rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

V dôsledku tohto systému si organizácie zodpovednosti výrobcov každoročne presúvajú obce podľa meniaceho sa trhového podielu. Tieto zmeny sa týkajú stoviek samospráv. Nejde teda o maličkosť. A aj v tomto procese sa našli diery a stáva sa, že niektoré obce zostávajú nezazmluvnené. 

Podľa nás je preto základné nastavenie systému zásadne dôležité a tím NATUR-PACK jednoznačne odporúča vydať sa cestou tzv. zdieľanej infraštruktúry, vďaka čomu sa ušetrí obrovské množstvo administratívnej záťaže, ale aj stresov spôsobovaných samosprávam, zberovým spoločnostiam i organizáciám zodpovednosti výrobcov, ako aj výrobcom samotným.

Albánsku držíme palce na ceste k udržateľnej a cirkulárnej ekonomike. Budeme ich príbeh sledovať a veríme, že o pár rokov prídu z tejto krajiny prvé pozitívne správy.