Týka sa „Rozšírená zodpovednosť výrobcov“ aj Vás?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je základným pilierom fungovania triedeného zberu komunálnych odpadov pre prúdy: papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, plasty a kovy.

Ujasnime si hneď v úvode pojmy

Výrobca“ podľa zákona o odpadoch môže byť aj subjekt, ktorý v skutočnosti výrobok nevyrába, ale ho dováža, balí, plní či uvádza tovar na trh. Toto je moment, kedy sa stáva, že predajca nevie o svojich povinnostiach, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch, neplní si ich a hrozí mu sankcia. Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva kontroly celoročne, a to bez ohľadu na veľkosť podnikateľského subjektu alebo toho, ako dlho pôsobí na trhu.

Základné povinnosti pre jednotlivé prúdy vybraných vyhradených výrobkov sme pre Vás spracovali nižšie. Ide o tie prúdy vyhradených výrobkov, ktorých plnenie povinností pokrýva OZV NATUR-PACK.

Obaly 

Neobalové výrobky 

Elektrozariadenia

Batérie a akumulátory

Výrobca si svoje povinnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov plní vo väčšine prípadov uzatvorením zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov, v skratke OZV. Čo znamená pojem OZV a kto je NATUR-PACK, sa dozviete, ak kliknete SEM.  

Ako funguje OZV systém? Kliknite sem.

Pre doplnenie informácií sme pre Vás spracovali najčastejšie otázky a odpovede.

Máte radšej informácie vo forme videí? Ako pre Vás je stvorený YOUTUBE kanál NATUR-PACK klientom.

Jednou z povinností OZV je aj edukovanie verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Videá s témou predchádzania vzniku odpadov, triedenia a recyklácie nájdete na kanáli NATUR-PACK verejnosti.