Predchádzanie vzniku odpadov je jedným z cieľov KOLO v meste Bratislava

Predchádzanie vzniku odpadov je na najvyššej priečke odpadovej hierarchie. Aj preto sa veľmi tešíme, že v Bratislave sa nedávno podarilo otvoriť nádherné centrum opätovného použitia, ktoré nesie názov KOLO. Je to výsledok usilovnej práce magistrátu hl. mesta a zberovej spoločnosti OLO.

A my s tímom NATUR-PACK sa tešíme, že na tomto projekte môžeme participovať zabezpečovaním vzdelávacích aktivít. Kolo totiž nie je „iba“ tzv. reuse centrum. Jeho súčasťou je aj veľká polyfunkčná výučbová miestnosť, v ktorej budú prebiehať aj naše ekovýchovné aktivity pre školy, laickú i odbornú verejnosť.

Prvé ekovýchovné aktivity sme v KOLO rozbehli už v priebehu novembra 2022 a zabezpečila ich pre nás partnerská nezisková organizácia DAPHNE. Inštitút DAPHNE tu vzdeláva so zážitkovým programom zameraným na podporu triedenia nápojových kartónov, tzv. tetrapakov. Program vznikol na podnet a v spolupráci s ďalšou neziskovou organizáciou Circular Shield.

Spojenie ekovýchovy s exkurziou po KOLO je výborná možnosť, ako deťom vštepiť počas jednej návštevy princípy správneho triedenia, ako aj predchádzania vzniku odpadov. Môže to byť silný impulz pre zodpovedné nakladanie s odpadmi, ku ktorému sa snažíme priviesť rôzne vekové kategórie od materských po stredné školy.

Vznik KOLO považujeme za nesmierne významný počin. Bezpochyby totiž bude inšpirovať ďalšie samosprávy. A my budeme v tomto smere v spolupráci so zberovou spoločnosťou OLO aktívni a kým pre ne pripravíme exkurzie a prednášky, spracujeme o KOLO reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti