V OZV NATUR-PACK to robíme inak

Konkurencia je a bude potrebná a pre dobrý výsledok v tom-ktorom  segmente mimoriadne dôležitá. Mala by sa však držať pravidiel fair play. Na našom malom, štátom regulovanom „trhu“ OZV sa však v pravidelných intervaloch stretávame aj s nekalými praktikami a neférovými aktivitami. Občas sa z toho už rozum zastavuje.

Konkurenčné OZV si však neuvedomujú, že aj dnes v roku 2021 existuje niečo ako klientská lojalita, a od našich klientov sa dozvedáme okrem iného aj to, akým štýlom sú oslovovaní konkurenciou a čím sa argumentuje.

Napriek tomu, že časť takýchto aktivít konkurencii dlhodobo prechádza, dokonca z nich benefitujú (hoci niektoré iba rok, kým klienti prídu na to, že im nedokážu plniť záväzky a zákonné povinnosti), v NATUR-PACKu sme sa rozhodli robiť veci inak.

Našu prácu zakladáme na princípoch spolupráce, dôvery a odbornosti. Aj preto počet našich klientov každoročne rastie. Sme konzistentní v názoroch a komunikujeme ich jasne a otvorene aj vtedy, keď za ne v danom čase čelíme tvrdej kritike.

V NATUR-PACKu sa snažíme byť aktívnym partnerom a aktívnou odbornou inštanciou, tak sa deje napríklad pri každej novelizácii zákona o odpadoch, ktorý sa neustále láta novými a novými záplatami (hoci si pýta systémovú zmenu), tak sa stalo, keď OZV-čky požiadal o spoluprácu Správca zálohového systému a my sme mu pohotovo ponúkli komunikačnú spoluprácu, tak sa stalo, aj keď v júli tohto roku Slovenská inšpekcia životného prostredia požiadala OZV-čky o súčinnosť v súvislosti výskytom medveďov v odpadových kontajneroch a boli sme jediná OZV, ktorá okamžite nielen zareagovala, ale aj začala konať. A dalo by sa pokračovať.

NATUR-PACK pracuje v mene svojich klientov po celý rok, neaktivizuje sa iba krátko pred výpovedným obdobím výrobcov, kedy môžu zmeniť svoju OZV. Trochu sa to ponáša na politiku, nie? Aj tam sa toho veľa nasľubuje, krátko pred voľbami.

Moje tvrdenia sa dajú ľahko a rýchlo overiť. Stačí googliť a každý príde na to, kto sa venuje ťažkým témam, kto najviac maká na vzdelávaní laickej i odbornej verejnosti, kto bojuje za spravodlivý systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kto buduje partnerstvá a spolupracuje na unikátnych edukatívnych projektoch s desiatkami partnerov.

Na záver jedno prianie. Veľmi by som chcel, aby sme na tom našom OZV „trhu“ mali slušné, inovatívne a odborne podkuté konkurenčné prostredie. Ako som už spomínal, konkurencia – tá reálna – je veľmi žiadúca. Nie však za cenu podkopávania už tak dosť krehkého systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Autor: Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACk