Verejnosť a klientov vzdelávame moderne a zážitkovo

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK sa dlhodobo a systematicky venuje vzdelávacím aktivitám, a to nielen pre verejnosť a samosprávy, ale aj pre svojich klientov, ktorých zákon o odpadoch nazýva výrobcami.

 

Na ceste k zvyšovaniu environmentálneho povedomia je naším veľkým pomocníkom platforma YouTube, na ktorej sme v roku 2018 vytvorili dva samostatné kanály – na verejnosť zameraný kanál NATUR-PACK verejnosti a na výrobcov zameraný NATUR-PACK klientom. Reakcie verejnosti, ale aj klientov na témy, ktoré prostredníctvom portálu YouTube prinášame, sú pre nás motiváciou pokračovať v rozvoji tohto moderného komunikačného a vzdelávacieho kanála.

Vzdelávací kanál NATUR-PACK verejnosti

Na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti sa od mája 2019 na pravidelnej (týždennej) báze venujeme trom hlavným okruhom tém:

1. predchádzanie vzniku odpadov (zero waste),

2. triedenie a recyklácia odpadov,

3. vzdelávacie aktivity pre verejnosť.

Úvodné video predstavujúce tento kanál OZV NATUR-PACK nájdete na tomto odkaze.

Náš kanál pre verejnosť je v súčasnosti jediným YouTube kanálom na Slovensku s pravidelnými reportážami na témy súvisiace s triedením a recykláciou odpadov. V súčasnosti je na ňom zverejnených viac ako 100 videí a videoreportáží, pričom celkový počet zhliadnutí začiatkom roka 2020 presiahol hodnotu 300 000.

Z tém, ktoré verejnosť mimoriadne zaujali a ktoré rezonujú v online priestore aj dlhšie ako jeden rok, možno spomenúť úspešné reportáže o recyklácii PET fliaš, o analýze obsahu modrých kontajnerov v meste Bratislava alebo reportáž o recyklácii skla na Slovensku. Z novších reportáží možno spomenúť napríklad úvodné video k projektu PET kanoe, úvodné video k sérií videí z bezobalového obchodíka Bezobalis, ekovýchovné reportáže (ekovýchova organizácie Daphne, zážitková ekovýchova na festivale Ekotopfilm – Envirofilm). Zatiaľ najúspešnejším videom roka 2019 je reportáž o nestláčaní obalov pri triedení odpadov.

 

Vzdelávací kanál NATUR-PACK klientom

Na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom sa venujeme predovšetkým našim novým klientom, ktorým pomáhame zorientovať sa v spleti povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. V roku 2017 sme pre nich vytvorili prvý online seminár, ktorého úspech (takmer 800 zhliadnutí) nás v roku 2018 podnietil k tvorbe originálneho vzdelávacieho seriálu „Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z“, ktorý má celkovo 10 častí (1. – 7. diel sa venujú obalom, 8. – 10. diel sa venujú neobalovým výrobkom). Úvodné video predstavujúce tento kanál nájdete na tomto odkaze.

Okrem odborných tém NATUR-PACK vzdeláva aj zamestnancov svojich klientov, a to v spoločnostiach, ktoré z vlastnej iniciatívy pripravujú podujatia v rámci napr. Dní životného prostredia alebo programov spoločenskej zodpovednosti. V roku 2019 sme spracovali 4 reportáže z našich aktivít u troch klientov OVZ NATUR-PACK (Mondi SCP , PANTA RHEI, PRELIKA, MILK-AGRO a BROSE).

YouTube kanál pre klientov obsahuje v súčasnosti viac ako 30 videí a online seminárov a celkovo viac ako 77 000 zhliadnutí.

Z verejných videí, ktoré výrobcov zaujali najviac, možno spomenúť napríklad reportáž z ekovýchovy v spoločnosti MONDI, informačné videá na tému neobalových výrobkov alebo naše poďakovanie klientom za dôveru v roku 2019. Z videí, ktoré sú prístupné iba našim klientom mimoriadny ohlas zaznanenali online semináre, pričom najúspešnejší z nich (Zmena v legislatíve odpadového hospodárstva) dosiahol takmer 1300 zhliadnutí).

 

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 30.10.2019