• Pre klientov 09.02.2023

  OZV NATUR-PACK spúšťa novú online rubriku pre svojich klientov

  OZV NATUR-PACK spúšta novú informačnú rubriku, exkluzívne pripravenú pre svojich klientov. Nesie názov Poradenské okienko a viesť ju bude náš skúsený environmentálny špecialista Mgr. Roman Zvara. Cieľom poradenského okienka je rýchlo, efektívne a včas informovať našich klientov o blížiacich sa zákonných povinnostiach, o zmene legislatívy, ako aj o konkrétnych problematických situáciách, s ktorými si výrobcovia nebudú vedieť rady.

  Čítať viac
 • Pre klientov 07.02.2023

  OZV NATUR-PACK dominuje na sociálnej sieti LINKEDIN

  Sociálna sieť LINKEDIN naberá na Slovensku na sile a význame. Kedysi plnila viac menej rolu životopisu, dnes sa na nej robí biznis, pomáha ľudom, kupuje, predáva a v neposlednom rade sa tam budujú profesionálne vzťahy a spolupráce. Tím NATUR-PACK sa stal na tejto dôležitej sociálnej sieti lídrom vo svojom segmente. Všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú ĎAKUJEME.

  Čítať viac
 • Pre klientov 01.12.2022

  Zelená dohoda spravila ďalší krok

  Európska komisia vydala v oblasti obehového hospodárstva druhý diel odporúčaní tzv. Zelenú dohodu. Členské štáty majú možnosť zapracovať ich do svojej legislatívy. Tento krát sa odporúčania týkajú oblasti obalov.

  Čítať viac
 • Pre klientov 23.11.2022

  Tvorte zákon s nami. Využite možnosť pripomienkovania

  Vyjadrite svoje pripomienky k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

  Čítať viac
 • Pre klientov 12.10.2022

  NATUR-PACK má za sebou prvé vlastné živé YouTube vysielanie pre klientov

  OZV NATUR-PACK má za sebou prvé interné živé vysielanie na platforme YouTube pre svojich klientov. Aktuálne to bol seminár k rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení a prenosných batérií. Seminár naplnil očakávania a je silnou motiváciou pokračovať v živých prenosoch pri vzdelávaní výrobcov z radov našich klientov.

  Čítať viac
 • Pre klientov 09.08.2022

  NATUR-PACK svojim klientom udelil certifikát zodpovedného výrobcu

  Už viac ako 16 rokov plníme za tisícky klientov povinnosti v plnom rozsahu, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok. Klientom, ktorí nám vyjadrili dôveru, sme prvýkrát za rok 2021 vystavili certifikát Environmentálne zodpovedného výrobcu, ktorý potvrdzuje ich zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov.

  Čítať viac