• Pre obce 22.04.2023

  Eko muzikál ODPAD je POKLAD mieri do škôl aj do RTVS

  OZV NATUR-PACK je partnerom muzikálu ODPAD je POKLAD, v rámci ktorého pri príležitosti tohtoročného DŇA ZEME prebehla aj kreatívna eko súťaž. Tím NATUR-PACK bol súčasťou hodnotiacej komisie a 21. apríla sa zúčastnil spoločne s ďalšími partnermi slávnostného odovzdávania ocenení pre víťazné mestá. V štyroch mestách deti zažijú muzikál naživo a 150 tried si ho bude môcť pozrieť v online formáte.

  Čítať viac
 • Pre obce 03.03.2023

  Riaditeľ OZV NATUR-PACK k téme zdieľaná infrašturktúra (odpady-portal.sk)

  Riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň poskytol odpady-portal.sk rozsiahly rozhovor k systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a osobitne k téme tzv. zdieľanej infraštruktúry, ktorá by mohla byť pomôcť vyriešiť chronické a každoročne sa opakujúce sa problémy nielen organizácií zodpovednosti výrobcov, ale aj samospráv a zberových spoločností.

  Čítať viac
 • Pre obce 18.01.2023

  OZV NATUR-PACK vytvoril ďalšieho online pomocníka pre triedenie - portál www.akotriedit.sk

  ​​​​​​​Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. Poznáme 5 rôznych kombinácií. A aj preto sa nás verejnosť veľmi často pýta aký systém triedenia odpadov platí v konkrétnej obci alebo meste. A keďže sa OZV NATUR-PACK snaží neustále a inovatívne zlepšovať informovanosť obyvateľov partnerských samospráv aj pre rok 2023 sme pripravili niečo nové. Vytvorili sme portál www.akotriedit.sk.

  Čítať viac
 • Pre obce 12.12.2022

  Bratislava má inšpiratívne Centrum opätovného použitia KOLO

  Bratislava sa môže pochváliť nedávno otvoreným Centrom opätovného použitia KOLO. Centrum spravuje zberová spoločnosť OLO a jeho cieľom je nielen predchádzať vzniku odpadov ale aj poskytovať priestory pre vzdelávacie a komunitné aktivity.

  Čítať viac
 • Pre obce 27.10.2022

  NATUR-PACK pokračuje v dôležitých analýzach triedeného zberu

  NATUR-PACK pokračuje v analyzovaní triedeného zberu v partnerských samosprávach. Aktuálnu sme uskutočnili v meste Bratislava, kde sme sa zamerali na obsah modrých kontajnerov a vriec, určených na triedený zber papiera a lepenky.

  Čítať viac
 • Pre obce 19.04.2022

  NATUR-PACK zverejnil unikátnu štúdiu zo 100 analýz triedeného zberu

  Pri príležitosti tohtoročných osláv Svetového Dňa Zeme zverejní organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK štúdiu z prvých 100 analýz triedených zložiek odpadov. Bude tak k dispozícii laickej i odbornej verejnosti, neziskovým organizáciám i štátnym inštitúciám.

  Čítať viac