• Pre klientov 20.11.2020

  NATUR-PACK ciele odpadového hospodárstva plní

  Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní.

  Čítať viac
 • Pre klientov 23.10.2020

  VIDEO: Aké zmeny prináša novela zákona o odpadoch a zákona o zálohovaní?

  Ak sa chcete v prehľadnej forme dozvedieť, aké zmeny prináša rýchla novela zákona o odpadoch a zákona o zálohovaní a aký vplyv budú mať tieto zmeny na výrobcov obalov a neobalov, ako aj na samosprávy, pozrite si naše dnešné video k tejto téme.

  Čítať viac
 • Pre klientov 12.10.2020

  Prečo je dobré byť klientom OZV NATUR-PACK?

  V tomto období sa mnohí výrobcovia rozhodujú, u ktorej OZV si budú plniť svoje povinnosti výrobcu zo zákona o odpadoch. A je to veľmi dôležité rozhodnutie, nakoľko podľa planej legislatívy výrobca nesie zodpovednosť aj za OZV, v prípade, že ona si svoje povinnosti neplní.

  Čítať viac
 • Pre klientov 01.10.2020

  Tím KAUFLAND pomáhal analyzovať odpady v meste Senec

  V rámci podujatia Naše mesto sa uskutočnila aj analýza vytriedených plastov v meste Senec. Dobrovoľníkmi na tomto podujatí boli zamestnanci nášho klienta, spoločnosti KAUFLAND Slovensko. Viac v reportáži

  Čítať viac
 • Pre klientov 25.09.2020

  Novela zákona o odpadoch je schválená

  Parlament včera (24.9.2020) schválil novelu zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. Celé znenie novely nájdetev dokumentoch NR SR po kliknutí na nasledovný odkaz: https://bit.ly/3kZkiI3.

  Čítať viac
 • Pre klientov 13.09.2020

  Lektor OZV NATUR-PACK o význame ekovýchovy

  NATUR-PACK sa dlhodobo a aktívne venuje zvyšovaniu environmentálneho povedomia o odpadoch. Pozrite si rozhovor s jedným z našich lektorov - Andrejom Popovičom, ktorý vysvetľuje, v čom vidí význam ekovýchovy.

  Čítať viac