Novela zákona o odpadoch je schválená

Parlament včera (24.9.2020)  schválil novelu zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. Celé znenie novely nájdetev dokumentoch NR SR po kliknutí na nasledovný odkaz: https://bit.ly/3kZkiI3.

V novele je oproti pôvodnému návrhu upravené znenie § 59 ods. 1 písm. g), ktoré znie:

„g) uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom (§ 105 ods. 3 písm. m))“.

Čo to znamená pre OZV?
Vykonávací predpis stanoví sadzby, ktoré budú OZV platiť za zber a recykláciu vytriedeného odpadu v obciach priamo zberovým spoločnostiam.

Čo to znamená pre výrobcu­?

OZV stanovené sadzby premietnu do recyklačných poplatkov pre výrobcov.

Novela zákona síce schválená bola, ale výška sadzieb bude určená vykonávacou vyhláškou, ktorej pred schválením bude predchádzať širšia odborná diskusia za „okrúhlym“ stolom. Pevne veríme, že aj za účasti výrobcov, ktorých sa zákon priamo dotýka. Vyhláška prejde riadnym pripomienkovým konaním.

O ďalšom postupe a návrhu vyhlášky budeme našich klientov priebežne informovať.

Tím NATUR-PACK