• Pre klientov 25.02.2022

  NATUR-PACK splnil povinnosti najväčšiemu počtu výrobcov na Slovensku

  OZV NATUR-PACK každoročne plní povinnosti pre najväčší počet klientov spomedzi všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Ku koncu roku 2021 to bolo súhrnne takmer 7 900 spoločností. Naši klienti sú výrobcovia obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj výrobcovia batérií a akumulátorov. 

  Čítať viac
 • Pre klientov 16.02.2022

  NATUR-PACK slávi 16 rokov od svojho založenia

  NATUR-PACK dnes, 16.2. oslavuje 16. rokov od svojho založenia. Ďakujeme všetkým našim klientom, partnerom, partnerským samosprávam, zberovým spoločnostiam, neziskovým organizáciám za skvelú spoluprácu. Rastieme práve vďaka budovaniu dobrých vzťahov.

  Čítať viac
 • Pre klientov 12.01.2022

  Povinnosti obchodníkov k plastovým taškám - video

  NATUR-PACK pripravil pre obchodníkov informačné video o ich zákonných povinnostiach k plastovým taškám. Ide o aktualizovanú verziu historicky najúspešnejšieho videa pre výrobcov z roku 2017. Veríme, že aj teraz bude dobrou pomôckou v spleti povinností týkajúcich sa poskytovania plastových tašiek.

  Čítať viac
 • Pre klientov 29.11.2021

  Informácia o transpozícii SUP smernice vstúpi do platnosti 1.12.2021

  Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie prostredníctvom zákona č. 430/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene vstúpi do platnosti od 1. decembra 2021.

  Čítať viac
 • Pre klientov 24.11.2021

  Distribútori nápojových obalov POZOR!

  Od 1.1.2022 vstupujú do účinnosti nové/upravené povinnosti vyplývajúce z 2 zákonov. Od 1. januára 2022 je potrebné rozlišovať medzi

  Čítať viac
 • Pre klientov 23.11.2021

  NATUR-PACK spolupracuje na edukácii s klientom Mobilonline.sk

  Tím NATUR-PACK veľmi rád spolupracuje so svojimi aktívnymi klientmi, ktorí zo svojej vlastnej iniciatívy robia projekty zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a podporu ich správneho triedenia i následnej recyklácie. Takýmto klientom je aj spoločnosť MOBILONLINE.

  Čítať viac