Ako si aktualizovať údaje v klientskom konte NATUR-PACK

V nadväznosti na informáciu o plánovaných kontrolách SIŽP (viac informácií po kliknutí SEM) pripravil NATUR-PACK pre svojich klientov krátky video tutoriál o tom, ako je možné si skontrolovať a v prípade potreby upraviť údaje o výrobcoch. Tie sa následne zverejňujú v registroch SAŽP (obaly.sazp.sk v prípade obalov, neobaly.sazp.sk v prípade neobalových výrobkov).

Aktuálnosť údajov v informačnom systéme NATUR-PACK je možné si skontrolovať na webstránke www.naturpack.sk v sekcii „Pre členov“ v časti „Nastavenie konta“.


5.10.2018