Košičanov trápia preplnené kontajnery, NATUR-PACK radí ako tento problém riešiť

Košičanov trápia preplnené kontajnery. V našom najnovšom blogu sa dočítate aká je situácia v oblasti triedeného zberu v Košiciach z pohľadu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR-PACK, a.s., ktorá v meste Košice triedený zber financuje, ako aj to, kto a ako rozhoduje o počte kontajnerov a ako sa dá prispieť k riešeniu situácie. 

 

Ako funguje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV“)?

Za obalové a neobalové výrobky, ktoré po ich spotrebe majú potenciál skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Ide o obaly z potravín, drogérie, tašky či neobalové výrobky, ako sú napr. poháre zo skla, plastu a pod. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov (ďalej len „RZV“). Výrobcov spadajúcich pod RZV združuje OZV. Z prostriedkov získaných od výrobcov OZV NATUR-PACK financuje systém triedeného zberu v zazmluvnených mestách a obciach, a teda aj v Košiciach.

Celý článok k tejto téme si môžete prečítať v NATUR-PACK blogu na tomto odkaze: https://www.naturpack.sk/o-nas/blog/natur-pack-radi-ako-riesit-preplnene-kontajnery-v-meste-kosice/.

 

 

 

Ďalšie články