NATUR-PACK si dnes 16.2.2021 pripomína 15. výročie svojho vzniku

NATUR-PACK dnes 16. februára 2021 slávi 15. rokov od svojho založenia. V tento, pre nás tak výnimočný deň, chceme vyjadriť vďaku všetkým našim klientom, samosprávam, zberovým spoločnostiam, partnerom, spolupracovníkom a všetkým našim priaznivcom za dôveru a spoluprácu počas uplynulých 15 rokov existencie našej spoločnosti. Pretože aj vďaka Vám sa počas tohto obdobia OZV NATUR-PACK vypracovala do pozície lídra medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov s najväčším počtom klientov na Slovensku, s regionálnym pokrytím, s komplexnou starostlivosťou o klientov a s unikátnymi ekovýchovnými projektami.

Už 15 rokov zodpovedne a profesionálne pomáhame plniť povinnosti vyplývajúce zo slovenskej odpadovej legislatívy, ako je zabezpečenie zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a odpadov z batérií a akumulátorov. Aktívne sa podieľame na vzdelávaní verejnosti v oblasti predchádzania vzniku odpadov, v otázkach správneho triedenia odpadov a ich recyklácie ako nevyhnutnej súčasti ochrany životného prostredia. A veríme, že spoločným úsilím sa nám v tejto činnosti podarí zodpovedne a profesionálne napredovať aj naďalej.  

Tím NATUR-PACK

 

16.02.2021