NATUR-PACK spolupracuje na edukácii s klientom Mobilonline.sk

Tím NATUR-PACK veľmi rád spolupracuje so svojimi aktívnymi klientmi, ktorí zo svojej vlastnej iniciatívy robia projekty zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a podporu ich správneho triedenia i následnej recyklácie. Takýmto klientom je aj spoločnosť MOBILONLINE. Ten nám nielen poskytol veľmi zaujímavý a inšpiratívny rozhovor pre náš YouTube kanál NATUR-PACK klientom, ale spolupracoval s nami aj na tvorbe nového dielu série YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti SPRÁVNA TREFA, zameranej na správne triedenie použitých prenosných batérií a akumulátorov. Aktuálne tím NATUR-PACK ponúka podobný priestor niektorému zo svojich klientov (výrobcov) s predajom elektrozariadení, kde prebehne natáčanie ďalšej časti úspešnej videosérie SPRÁVNA TREFA. V nej si vysvetlíme pravidlá správneho triedenia elektroodpadov.

     Inšpiratívny rozhovor o ekoaktivitách spoločnosti Mobilonline.

                                                SPRÁVNA TREFA: Kam patria použité batérie (natáčané v spol. Mobilonline).

                                      Predstavujeme seriál SPRÁVNA TREFA na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.