NATUR-PACK úspešne podal ohlásenia za viac ako 7 800 klientov

V OZV NATUR-PACK plníme povinnosti pre najväčší počet klientov spomedzi všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov, ku koncu roku 2019 to bolo súhrnne viac ako 7 800 spoločností. Našimi klientmi sú výrobcovia obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj výrobcovia batérií a akumulátorov.

Dňa 27.2.2020 a 28.2.2020 sme na MŽP SR podali všetky zákonom stanovené ohlásenia vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Obsahom ohlásení v mene klientov za obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory sú informácie o množstvách týchto druhov výrobkov uvedených na trh SR klientmi, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu sme zabezpečili.

Klientom zasielame potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2019 za obaly a neobalové výrobky už po siedmykrát a za elektrozariadenia a batérie a akumulátory po prvýkrát prostredníctvom elektronickej pošty, a to do konca marca 2020 (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i).

Týmto ušetríme dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená viac ako 19 000 ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia.

Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru a za využívanie našich služieb.

Tím NATUR-PACK