Rozširujeme mapu zberných miest

Váženi členovia kolektívnej organizácie NATUR-PACK, a.s.,


mapu zberných miest, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke www.naturelektro.sk/mapa-zbernych-miest/ rozširujeme aj o miesta spätného odberu t.j. o predajne elektrozariadení, ktoré sú podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch povinné zabezpečiť bezplatný spätný odber elektroodpadu, tých kategórií, ktoré sa v predajni predávajú koncovým zákazníkom. Spätný odber sa uskutočňuje pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného zaradenia ako predávané elektrozariadenie.

V prípade, že máte záujem doplniť do mapy Vaše predajne, miesta spätného odberu, ktoré máte zaregistrované na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia kontaktujte nás.

Mapa zberných miest a miest spätného odberu bude následne komunikovaná aj fyzickým osobám, zákazníkom, pre ktorých je spätný odber určený.

16.6.2011

Ďalšie články