Schvaľovanie nového zákona o odpadoch je odložené

K 1. januáru 2015 mal podľa pôvodného plánu vstúpiť do platnosti nový zákon o odpadoch. Počas medzirezortného pripomienkového konania, bolo k jeho návrhu vznesených 2660 pripomienok, z toho 1613 zásadných a voči jeho prijatiu sa odvolali viaceré skupiny. Aj preto minister životného prostredia Peter Žiga pozastavil proces schvaľovania zákona.

Minister sa rozhodol návrh zákona podrobiť vnútrokomunitárnemu pripomienkovému konaniu v rámci Európskej únie a Európskej komisie – čo znamená, že ho zašle na vyjadrenie posudzujúcim orgánom Európskej únie. Minister predpokladá, že pripomienkové konanie na európskej úrovni, oddiali schvaľovanie zákona o tri až štyri mesiace, čo spôsobí celkové oddialenie prijatia zákona.

 

Proces schvaľovania návrhu zákona o odpadoch

 • do 11.4.2014 Príprava materiálu
 • 11.4. - 6.5.2014 MPK
 • 5.8.2014 Rokovanie poradných orgánov vlády SR
 • 19.8. 2014 Rokovanie legislatívnej rady vlády SR
  • Notifikácia v Bruseli
 • Rokovanie vlády
 • Rokovanie Národnej rady SR
 • Schvaľovanie prezidentom SR
 • Schvaľovanie ministrom
 • Odoslané do Zbierky zákonov SR
 • Publikované v Zbierke zákonov SR

 

Celý návrh zákona a všetky vznesené pripomienky nájdete na stránke naturpack.sk v časti legislatíva.

 

Súvisiace novinky:

Návrh zákona o odpadoch je v MPK

Pripomienkovali sme návrh zákona o odpadoch

 

25.8.2014

Ďalšie články