V roku 2021 sa nám podarilo docieliť viacero prvenstiev

Najvýraznejšie momenty sme zrekapitulovali. Pozývame Vás pozrieť si ich v krátkom videu. Tím NATUR-PACK vďačí za svoje úspechy klientom, partnerským samosprávam, zberovým spoločnostiam a mnohým ďalším.

Rok 2021 bol pre nás výnimočný aj pre tieto dosiahnuté úspechy:

  • Získali sme ocenenie Via Bona Slovakia
  • Aktualizovali sme Príručku pre obce
  • Zapracovali sme novinky do príručiek pre výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov
  • Dosiahli sme míľnik = 100. analýz triedeného zberu
  • Zorganizovali sme webináre pre pedagógov zamerané na témy odpadového hospodárstva

Nech sa páči, pozrite si videoverziu Výročnej správy za rok 2021

Na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti:

25.8.2022