Ako sme sa dostali k spolupráci s Braňom Jobusom alebo ako si on našiel nás

Bolo to presne pred rokom, keď nám naša kolegyňa Mária Ševčíková (toho času Kňážková) zvestovala neuveriteľnú správu, že Braňo Jobus, známy spevák a už viac ako jedno desaťročie aj autor úspešných rozprávok, chce napísať knihu na tému, ktorá vystihuje myšlienku našej spoločnosti – tému triedenia odpadov.

Spočiatku sme to brali ako žart, nakoľko spracovať tému ako je triedenie odpadov takým spôsobom, aby bola atraktívna pre malé deti, nie je vôbec jednoduchá úloha.

Približne o pol roka bol na svete rukopis tejto knihy a vtedy sme si uvedomili, že čo povie Braňo Jobus, myslí vážne a naozaj to splní.

Obrovský podiel na výslednej textácii tohto diela nesie práve naša kolegyňa Mária. A prečo je táto kniha vlastne unikátna? Deťom vo veku od 8 rokov približuje tému zodpovedného nakladania s odpadmi veľmi pútavo. Sme presvedčení, že bude mať nielen úspech, ale aj ovplyvní správanie detí a mládeže.

Knižku Zberný dvor sme pokrstili 6.7.2019 na hudobnom festivale Vrbovské vetry.

Krst sa uskutočnil podvečerných hodinách a skvelej atmosfére tohto populárneho festivalu. Krstnými rodičmi sa stali riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň a manažérka obchodného oddelenia Mária Ševčíková. Krstným rodičom sa stal aj ilustrátor Filip Horník, ktorého nádherné ilustrácie dotvorili a umocnili obsahovú časť knižky.

NATUR-PACK sa teší, že sa mohol stať aktívnou súčasťou ďalšieho originálneho projektu. Cieľom najnovšej knihy spisovateľa a speváka Branislava Jobusa je zvýšiť vnímavosť detí na problematiku odpadov a zodpovedného nakladania s nimi.

Na knižku nadviažeme ďalšími sprievodnými aktivitami pre školy a verejnosť. Najbližšie nás s Braňom Jobusom môžete stretnúť na Magio Pláži už 28.7.2019, kde predstavíme náš spoločný vzdelávací program.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 1.8.2019