Komunálny materiálový kruh prináša cirkularitu na lokálnej úrovni

Cirkulárne odpadové hospodárstvo sa podarilo ukážkovo preniesť do praxe spoločnosti Circular Shield zo Slovinska. Ich projekt Komunálny materiálový kruh, ako prvý na Slovensku odštartoval v partnerskej samospráve OZV NATUR-PACK v meste Senec.

„Ide o nový model cirkulárnej ekonomiky, kedy sa z odpadu stáva nový výrobok a to na úrovni jednej samosprávy. Konkrétne odpad z nápojových kartónov sa recykluje na hygienické potreby pre mestské inštitúcie ako napríklad pre úrady a materské a základné školy. Tento projekt rovnako funguje aj v Slovinských mestách Ľubľana, Novo Mesto a ďalších.“ uviedol v rozhovore Niko Kumar, zakladateľ projektu zo spoločnosti Circular Shield d.o.o. zo Slovinska.


V meste Senec bol projekt Komunálny materiálový kruh spustený zhruba pred rokom. Ide o prepojenie samosprávy, zberovej spoločnosti, zabezpečenie správneho systému recyklácie, výroby hygienických potrieb a distribúcie recyklovaných výrobkov naspäť do samosprávy, z ktorej pochádza triedený odpad, teda v tomto prípade surovina vo forme nápojových kartónov.

„Do budúcnosti by sme boli radi, ak by sa zapojili aj ďalšie mestá na Slovensku.“ dodala Ivona Urbanová národná koordinátorka projektu na Slovensku.

Za rozhovor ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

Príklad fungovania Komunálneho materiálového kruhu

                               

Zdroj obrázka: www.municipal-material-cycle.org/sk/